Category Archives: 3. Tehnologija / Tehnology

Koncept zbiranja meteorne vode

ZBIRANJE DEŽEVNICE

Meteorna voda predstavlja velik vir neizkoriščene energije v smislu varčevanja s pitno vodo. Zbiranje deževnice na celotni površini strehe in odvodnjavanja le te v zato namenjen zbiralnik in ne po ceveh kanalizacije in posledično obremenjevanja čistilnih naprav. Meteorna voda lahko služi za splakovanje wc školjke in pralnega stroja, zalivanje vrta, pranje avtomobila in predstavlja 50% prihranek pitne vode, v primeru samozadostne bivalne enote je edina voda v objektu. V energetskem prostoru se nahajata dva zbiralnika vode.

KONCEPT RAVNANJA Z ODPADNO VODO

Naravna čistilna naprava / čiščenje s pomočjo mikroorganizmov in močvirskih rastlin.

Koncept pridobivanja energije

FOTOVOLTAIČNI SISTEMI

Omogočajo proizvodnjo električne energije ma strehi ali katerem drugem mestu. fotovoltaične celice proizvedejo enosmerni električni tok, ki ga je potrebno pretvoriti v izmeničnega, kar je vloga razsmernika. za njim je nameščen števec električne enrgije, ki meri količino proizvedene energije. Danes se najpogosteje vsoelektrično energijo pošlje direktno v javno omrežje in se jo prodaja javnemu distributerju električne energije. V naselju je možnost namestitve fotovoltaike na strehe objektov.

 

 

 

Koncept prezračevanja

Prezračevalni sistemi nadzorujejo kakovost zraka bivalnih prostorov in zagotavljajo optimalne razmere za bivanje in delovanje. Kakovostni prezračevalni sistemi skrbijo za primerno, prijetno, čisto in higiensko prezračevanje, ter omogočajo dodatne prihranke pri ogrevanju.

Suho kompostno stranišče

EKOLOŠKA REŠITEV, ki varčuje z dragoceno vodo, energijo brez uporabe kemičnih dodatkov in ne onesnažuje okolja. omogoča vračanje hranilnih snovi v naravni krog v obliki komposta in tekočega gnojila. rešuje situacije, ko potrebujemo stranišče a nimamo komunalnega priključka.

 • brez neprijetnih vonjav in odplak
 • suho stranišče je udobno stranišče
 • brez splakovanja in kemičnih dodatkov
 • čista rešitev za bivalnik, počitniško hišico, plovilo, …
 • enostavna montaža

Energetska izkaznica stavbe

Za preračunavanje podatkov gradbene fizike smo uporabili program Energija 2010. Program je dostopen brezplačno, preko spletnega naslova:

http://www.knaufinsulation.si/sl/gradbena-fizika

Program Energija se uporablja za izvajanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 2011. Program je razdeljen na dva dela in sicer,

 • prvi del je gradbeni del v osnovi ni večjih razlik od že uveljavljene prakse, le da gre pri samem izračunavanju za precej bolj natančno obravnavanje konstrukcije – mesečna metoda
 • drugi, strojni del je novost in pomeni potrebo po aktivnem sodelovanju med strojniki in arhitekti. Zasnovan je pregledno in s pomočjo čarovnika pri ogrevanju in topli vodi. Skice pri izborih in analizah rezultatov bodo pri projektiranju prav gotovo v veliko pomoč.

Za delovanje stavbe smo izbrali obnovljive vire energije. Na določen concept smo določili indikatorje energijske učinkovitosti stavbe.

Podatki iz ENERGETSKE IZKAZNICE  stavbe:

Mesečna bilanca tokov:

Koncept Tehnologije / Concept of tehnology


Slovenian / English :

This slideshow requires JavaScript.

Elektrika / Electricity

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Namen projekta je načrtovati sistem, ki bo zadovoljiv potrebe po električni energiji samooskrbne bivalne enote postavljene v Ljubljani. Enota je predvidena, za uporabo maksimalno dveh oseb skozi celo leto. Primarni sistem napajanja bodo fotovoltaični moduli, ki bodo nameščeni na streho objekta pod kotom 15° in obrnjeni proti jugu. Shranjevanje električne energije bo zagotovljeno z baterijami. Ob zimskih mesecih, ko bo električne energije primanjkovalo, bo lahko uporabnik potrebno energijo proizvedel s poganjanjem pedal na kolesu.

Zaradi poenostavitve omrežja in s tem tudi pocenitve smo se odločili, da bomo uporabljali le 12V enosmerno napetost. Zaradi tega bodo v napeljavi potrebno debelejši kabli, da bodo predstavljali manjši upor, vendar ti ne bodo predstavljali bistveno večjega stroška.

Pripravili smo dva možna scenarija uporabnikov. Prvi je bolj ekonomičen in predvideva večje varčevanje z el. energijo. Drugi pa malo manj. Kasneje bomo za oba predvidili predlagano kapaciteto baterije ter potrebno velikost fotovoltaičnih panelov.

Scenarij 1:

porabnik Čas porabe [h/dan] El. moč [W] Poraba na dan [Wh]
Razsvetljava 8 2×3 48
Ventilator 4 3 12
Hladilnik 24h/10=2,4 35 84
Črpalka 2 40 80
Računalnik 1 65 65

Skupna poraba na dan: 289 Wh/dan

 

Scenarij 2:

porabnik Čas porabe [h/dan] El. moč [W] Poraba na dan [Wh]
Razsvetljava 8 4×3 96
Ventilator 24 3 72
Hladilnik 24h/10=2,4 35 84
Črpalka 2 40 80
Računalnik 3 65 195
Televizor 3 63 189

Skupna poraba na dan: 716 Wh/danSAMOSTOJNI  PV-SISTEM:      

Samostojni fotonapetostni sistemi za napajanje naprav ali majhnih porabnikov so v splošnem sestavljeni iz fotonapetostnega generatorja, polnilnega regulatorja, akumulatorja in regulatorja napetosti. V našem primeru bomo oskrbovali enosmerna bremena.

Akumulator:

Shema vezave:

Baterija:

Izbira baterije je zelo pomembna v samostojnih solarnih sistemih, ki niso vezani na električno omrežje. Funkcija le teh je, da shranjuje zbrano solarno energijo in jo oddaja, ko jo porabniki dejansko potrebujejo.

Glede na solarni sistem smo morali izbrati baterijo, ki ima sposobnost cikličnega delovanja. Izbrali smo cenejše ugodno baterijo TAB MOTION 225 s tekočim elektrolitom:

Ciklična baterija TAB MOTION 225

Tehnični podatki :

 • Napetost: 12V
 • Kapaciteta  C20: 225Ah
 • Temperatura = 27°C
 • Kapacitete:  C20 (20 urna)
 • Masa: 62Kg
 • Dimenzije v mm (d*š*v): 518x273x213/237

Življenska doba: minimalno 300 ciklov pri 75% izpraznjenosti po standardu EN 50342

Pri polnjenju baterije s tekočim elektrolitom se okoli 15 do 20% energije pretvarja v toploto, tako da je izkoristek pri polnitvi med 80 in 85%.

Vzdrževanje baterije:

 • občasna kontrola nivoja elektrolita
 • kontrola stanja baterijskih klem in polov