Category Archives: 1. O nas / About us

Lokacija Samozadostne bivalne celice / Location of Self-sufficient living cell

 

O nas / About us

Slovenian:

Projekt Samozadostna bivalna celica je inciativa prof. Medveda s Fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki je tudi profesor na Fakulteti za Arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Je tudi koordinator projekta IEE IDES-EDU. Koordinatorji projekta so tudi Igor Seljak in asistent profesorja Ciril Arkar. K sodelovanju so povabili študente Fakultete za arhitekturo in Fakultete za strojništvo. Projekt je tudi del izobraževalnega procesa in IDES-EDU, Delovni paket 4. Kasneje se bodo pridružili tudi študentje z Zdravstvene fakultete, ki bodo naredili analize bivalnega ugodja in vsebnost onesnažil v zaprtih prostorih in analize odpadne vode.

Cilj projekta je spodbuditi študente skozi multidisciplinarno študentsko delo, da razvijejo občutek za načrtovanje, gradnjo in nadzor samozadostne bivalne celice. Celica je zgrajena kot enota za bivanje študenta in bo uporabljena kot laboratorij v naslednjih dveh letih. Oskrbovana bo z lastno proizvodnjo toplote (solarni paneli), elektrike (fotovoltaika) in zbiranjem vode (deževnica). Odpadki se bodo zbirali in razgrajevali s kompostiranjem. Odpadna voda se bo čistila z rastlinsko čistilno napravo. Celica bo postavljena v centru Ljubljana (Slovenija), ki bo odprta za javnost.

 

English:

Self-sufficient living cell project is initiated by prof. Medved at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana, who is also a professor at the Faculty of Architecture and Faculty for Health. He is coordinator of IEE project IDES-EDU as well. Coordinators of the project are also Igor Seljak and assis. prof. Ciril Arkar. They invited students of Faculty of Architecture and Faculty of Mechanical Engineering to participate at the project as part of education proces and IDES-EDU Workpackage 4. Later students from Faculy for Health will join the project to analize indoor comfort and microbiotic conditions of indoor air and waste water.

Goal of the project is to stimulate the students througt multidisciplinary student’s work to develope, plan, co-build and monitor self-sufficient living cell. Cell is constructed as living unit for students and will be use as lab for next two years. Cell will be supplied by own produced solar heat and electricity and with tap rain water. Waste will be treated compleatly by composting and plant type water treatement unit. The cell will be placed in the center of Ljubljana  (Slovenia), which will be open  for the general public.

Koordinatorji / Coordinators

Sašo Medved

Slovenian:

Sašo Medved se je rodil leta 1957 v Ljubljani. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je leta 1981 diplomiral, leta 1997 doktoriral. Trenutno predava na  Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Je član Mednarodne organizacije za sončno energijo ISES in skupine Univerzitetnih profesorjev gradbene fizike na evropskih univerzah, poleg tega pa je ustanovni član  izvršnega odbora Slovenskega društva za sončno energijo SLOSE in nadzornega sveta Slovenskega E-foruma ter član Strateškega sveta in predsednik ekspertne skupine Slovenske solarne termalne tehnološke platforme. Vodil je 9 mednarodnih projektov s področij solarnega ogrevanja in hlajenja ter nizkoenergijskih stavbnih sistemov. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1957, Ljubljana. He graduated in  1981 at the Faculty of Engineering and got this doctor’s degree in 1997. He is currently teaching at the Faculty of Engineering, Faculty of architecture and at Health faculty. He is a member of an International organisation for solar energy ISES and the Universety profesors of building physics  at european universeties and is also one of the founding members of the execute boars for Slovenian membership for solar energy SLOSE, part of supervisory Board of slovenian E-forum and a member od Strategial council while also the president of an expert group Slovenian solar termal tehnological platform. He ran 9 international project featuringa the solar heating and cooling with low-energetic building sistems.  He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

 

Igor Seljak

Slovenian:

Rojen 1967 v Ljubljani. Diplomiral leta 1995. Leta 1996 je prejel študentsko Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo. Je asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Deluje na področjih stanovanjske gradnje in tehnologije gradenj.  Še posebej se posveča stanovanjski gradnji na področju alpskega prostora. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1967, Ljubljana. He graduated in 1995 at the Faculty of architecture. In 1996 he recieved a student award Prešernova nagrada for his diploa thesis. He is an asistant at the Faculty of achitecture in Ljubljana. He is involved in fields of residential construction and technology engineering. He is particularly devoted to construction at the Alp aera. He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

 

Ciril Arkar

Slovenian:

Rojen 1964 v Ljubljani. Diplomiral 1990 na Fakulteti za strojništvo in doktoriral 2006. Je asistent  na Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Deluje na področjih rabe energije in bivalnega ugodja v stavbah, obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti elementov in sistemov za energijsko varčno ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1964, Ljubljana. He graduated in 1990 at the Faculty of Engineering and got his doctor’s degree in 2006. He is an asistant at the Faculty of Engineering,  the Faculty of architecture and the Health faculty. He is involved in fields of energy usage  and living comfort in buildings, renewable energy, energetic efficiency of  elements ans sistems for economical heating, ventilation and climatization. . He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

Študenti / Students

Students of the Faculty of Architecture that participate at the project:

  1. Uroš  Kogoj
  2. Janez Grošelj
  3. Igor Hovnik
  4. Andrea Hlastec
  5. Dea Gombač
  6. Matic Kocjan
  7. Maja Hrastar
  8. Aleksandra Šmajdek
  9. Mojca Simonič
  10. Klemen Kropar
  11. Ana Simčič
  12. Lina Skrinjar
  13. Polona Senčar
  14. Tjaša Plavec
  15. Vesna Vovk
  16. Ana Golmajer
  17. Ana Bilobrk
  18. Vera Fois

Students of the Faculty of Mechanical Engineering that participate at the project:

  1. Miha Bogataj
  2. Anita Černe
  3. Luka Deržaj
  4. Tadej Gogala
  5. Anže Grilc
  6. Kristian Gruden
  7. Anže Korošec
  8. Vasja Korošec
  9. Jan Krajger
  10. Miran Likar
  11. Martin Mlinar
  12. Tadej Pilar
  13. Jan Plot
  14. Anja Popovič
  15. Gašper Tušek
  16. Matej Vidic
  17. Miran Zupan