Koncept zbiranja meteorne vode

ZBIRANJE DEŽEVNICE

Meteorna voda predstavlja velik vir neizkoriščene energije v smislu varčevanja s pitno vodo. Zbiranje deževnice na celotni površini strehe in odvodnjavanja le te v zato namenjen zbiralnik in ne po ceveh kanalizacije in posledično obremenjevanja čistilnih naprav. Meteorna voda lahko služi za splakovanje wc školjke in pralnega stroja, zalivanje vrta, pranje avtomobila in predstavlja 50% prihranek pitne vode, v primeru samozadostne bivalne enote je edina voda v objektu. V energetskem prostoru se nahajata dva zbiralnika vode.

KONCEPT RAVNANJA Z ODPADNO VODO

Naravna čistilna naprava / čiščenje s pomočjo mikroorganizmov in močvirskih rastlin.

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on January 12, 2012, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports, 3. Tehnologija / Tehnology. Bookmark the permalink. Comments Off on Koncept zbiranja meteorne vode.

Comments are closed.