Meeting 21: Pogovor o izdelavi Celice / Discussion about manufactoring the Cell

Slovenian:

Tokrat smo obravnavali teme:

 • datum postavitve objekta
 • odpoved sodelovanja z Lumarjem
 • začetek izvedbe projekta
 • razdelitev novih nalog

Izbran datum postavitve Celice na izbrano lokacijo je 1.12.2011. Ko smo izvedeli, da je bilo odpovedano sodelovanje s podjetjem Lumar, ki naj bi naredil konstrukcijo Celice smo morali poiskat novega izvajalca. Vzrok odpovedi je bilo pomanjkanje časa z njihove strani, da bi se projekt izvedel na izbran datum. Izvedbo del je prevzel tesar iz Sr. Gameljn.

Ker se bližajo terenske vaje, ki trajajo od 25.10.2011 do 30.10.2011 smo se odločili, da bomo v tem času začeli izgradnjo naše celice. Terenske vaje so namenjene raznim izobraževalnim  delavnicam in izletom študentov Fakultete za Arhitekturo, zato v tem času ni predavanj. Izvedba celice se bo izvajala v Gameljnah, kjer se bodo sodelujoči študentje vsak dan sestali z izvajalcem in skupaj z njimi aktivno delali na izvedbi celice. Študentje bodo tako imeli priložnost dopolnit teoretično znanje s prakso. Seveda bodo večino težjih fizičnih del prevzeli mojstri. Namen takšnega sodelovanja je vpogled v izvedbeni del projekta, kjer bo izvajalec študentom odgovarjal na njihova vprašanja in jih tudi opozoril, kje je največ komplikacij in kje je potrebno biti pozoren, da ne pride do večjih napak pri izvedbi in če pride kako jih reševat.

Dobili smo nov seznam tem, ki jih je treba obdelat do prihodnjega sestanka:

 • KONSTRUKCIJSKI STIKI – kropar
 • KONSTRUKCIJA ŽLEBA – igor
 • BARVNE ŠTUDIJE FASADE – tjaša, polona
 • LESENA FASADA – andreja
 • LEŽIŠČE/DVOETAŽNOST – aleksandra
 • OBLOGE V KOPALNICI – ana
 • TALNE OBLOGE-
 • SENČILA – vera
 • STENSKE OBLOGE – ana

English:

This time, we discussed topics:

 • date of installation of the project
 • termination of cooperation with Lumar company
 • start of  manufacture
 • allocation of new tasks

Date of installation of the Cell at selected location is 01/12/2011. When we find out that collaboration with Lumar was canceled we had to find a new contractor. The reason was the lack of time to implement the project on the selected date. Their part of deal took a carpenter from Gameljne.

From 25.10.2011 to 30.10.2011 we will start building our Cell. That week is intended for educational workshops and tours for students of the Faculty of Architecture, and in that time there is are no lectures at faculty. Manufacturing of the cell will be in Gameljne. Participating students will meet every day in that week with the contractor and work with them. Students will have opportunity to supplement their theoretical knowledge with practice. The difficult physical part of work will be done by contractor. Such cooperation is an insight into the operational part of the project, where students will have opportunity to  ask questions.
We got a new list of topics that are need to be processed until the next meeting:

 • Construction  contacts – kropar
 • Construction of gutter – Igor
 • Colour Studies of façade – Tjaša, Polona
 • Wooden facade – Andreja
 • Bed space – Alexander
 • Tiles in bathrooms – Ana
 • Floor finishes –
 • Blinds – Vera
 • Wall coverings – Ana

Avtor: Tjaša Plavec, Ana Bilobrk

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on October 17, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 21: Pogovor o izdelavi Celice / Discussion about manufactoring the Cell.

Comments are closed.