Arhitekturna delavnica

Na danasnji dan smo zakljucili z arhitekturno delavnico, uspesno oddali koncno skupno porocilo in za delo prejeli koncne ocene. Za nase delo smo bili ocenjeni glede na posameznikov doprinos k projektu samozadostna bivalna celica s strani prof. Seljaka.

KONČNE ZADOLŽITVE

 

Vesna Vovk                             Konstrukcija/idejna rešitev, osebna ideja celice

 

Uroš Kogoj                              Konstrukcija/idejna rešitev, porabniki električne energije, pomoč pri kompoziciji fasad, obisk Lumarjevega dneva odprtih vrat, osebna ideja celice

 

Polona Senčar            Fasada  Rheinzink, obisk Lumarjevega dneva odprtih vrat, pisanje poročil, osebna ideja celice

 

Tjaša Plavec                           Fasada  Rheinzink, urejanje spletne strani, pisanje poročil, osebna ideja celice

Lina Skrinjar               Fasada  ESAL, osebna ideja celice

 

Janez Grošelj                          Fasada  ESAL, obisk Lumarjevega dneva odprtih vrat, osebna ideja celice, začetni izračun v programu Energija, predstavitev sistema fasad Esal, različne različice postavitev fasad, raziskava pasivnega standarda,  ideja pasivnega črpalnega sistema za vodo

 

Mojca Simonič                       Streha  Rheinzink, obisk Lumarjevega dneva odprtih vrat, osebna ideja celice, poročilo o obisku Lumarjevega dneva odprtih vrat, poročilo o termografiji in toplotnim mostovih

 

Matic Kocjan                          Streha  Rheinzink, osebna ideja celice, iskanje informacij o zbiranju deževnice in hranilnikih deževnice

Ana Simčič                             Notranja ureditev kopalnice, urejanje podatkov v programu Energija, poročilo o termografiji – del o toplotnih mostovih, ideje pri razvijanju podobe logotipa, osebna ideja celice

 

Ana Bilobrk                            Energetski prostor, postavitev in urejanje spletne strani, pisanje poročil, osebna ideja celice, poročilo o naravni čistilni napravi

 

Dea Gombač                          Oprema, osebna ideja celice, poročilo o delavnici

 

Aleksandra Šmajdek   Oprema, pisanje poročil, osebna ideja celice

 

Maja Hrastar              Zunanja ureditev, izdelava končnih načrtov, osebna ideja celice

 

Klemen Kropar                       Zunanja ureditev, tlorisi, prerezi, 3d model, render, prikaz postavitve objekta na lokaciji, prikaz dostopa vozil na lokacijo, poročili (sprejemniki sončne energije, toplozračni sprejemniki sončne energije), ideja nosilne konstrukcije, osebna ideja celice, iskanje informacij o zbiranju deževnice in hranilnikih, poročilo o porabnikih električne energije s konkretnimi primeri

 

Andrea Hlastec                      Osvetljava, osebna ideja celice, določitev porabnikov električne energije

 

Igor Hovnik                             Osvetljava, pisanje poročil, osebna ideja celice, urejanje podatkov v programu Energija, poročilo o naravni čistilni napravi

 

Vera Fois                                 Dodelava grafične podobe, senčila, osebna ideja celice, poročilo o naravni čistilni napravi, zbiranje informacij o kompostnem stranišču,

 

Ana Golmajer             Dodelava grafične podobe, urejanje podatkov v programu Energija, osebna ideja celice, poročilo o naravni čistilni napravi, zbiranje informacij o kompostnem stranišču

Avtor: Tjaša Plavec

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on September 19, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports and tagged , . Bookmark the permalink. Comments Off on Arhitekturna delavnica.

Comments are closed.