Energetska izkaznica stavbe

Za preračunavanje podatkov gradbene fizike smo uporabili program Energija 2010. Program je dostopen brezplačno, preko spletnega naslova:

http://www.knaufinsulation.si/sl/gradbena-fizika

Program Energija se uporablja za izvajanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 2011. Program je razdeljen na dva dela in sicer,

  • prvi del je gradbeni del v osnovi ni večjih razlik od že uveljavljene prakse, le da gre pri samem izračunavanju za precej bolj natančno obravnavanje konstrukcije – mesečna metoda
  • drugi, strojni del je novost in pomeni potrebo po aktivnem sodelovanju med strojniki in arhitekti. Zasnovan je pregledno in s pomočjo čarovnika pri ogrevanju in topli vodi. Skice pri izborih in analizah rezultatov bodo pri projektiranju prav gotovo v veliko pomoč.

Za delovanje stavbe smo izbrali obnovljive vire energije. Na določen concept smo določili indikatorje energijske učinkovitosti stavbe.

Podatki iz ENERGETSKE IZKAZNICE  stavbe:

Mesečna bilanca tokov:

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on July 5, 2011, in 3. Tehnologija / Tehnology. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s