Meeting 13: Izris končnega koncepta, razdelitev novih nalog / Students made the final concept, asistent Igor Seljak presented new tasks

Slovenian:

Danes smo dorekli zadnje in dokončne mere tlorisov, določili vse zahteve načrta in izrisali finalno obliko bivalne ter sanitarne celice.

Poleg tega smo dorekli razporeditev nadaljnih zadolžitev v zvezi s projektom in sicer:

Konstrukcije:               Vesna Vovk / Uroš Kogolj
Fasada  Rheinzink:     Polona Senčar / Tjaša Plavec
Fasada  ESAL:               Lina Skrinjar/ Janez Grošelj
Streha  Rheinzink:       Mojca Simonič / Matic Kocjan
Sanitarije:                       Ana Simčič
Energetski prostor:    Ana Bilobrk
Oprema:                          Dea Gombac / Aleksandra Šmajdek
Zunanja ureditev:       Maja Hrastar / Klemen Kropar
Osvetljava:                     Andrea Hlastec / Igor Hovnik
Dodelava podobe:       Vera Fois/ Ana Golmajer

Da bi lahko študentje pripravili vse potrebno za zaključek  izdelka je asistent Igor Seljak priložil še podatke o materialih in ostali tehnologiji, ki nam jo bodo podarili sponzorji.

English:
In the context of our meeting we have fully defined the final measurements of  floor plans, determined all of the requierements for the design and drew the final 3d shape of the living and sanitary cell.

We have also set divided tasks to each member of the group regarding the futurther reaserch for the project:

Structure:                       Vesna Vovk / Uroš Kogolj
Facade  Rheinzink:      Polona Senčar / Tjaša Plavec
Facade  ESAL:               Lina Skrinjar/ Janez Grošelj
Roof  Rheinzink:           Mojca Simonič / Matic Kocjan
Sanitary:                          Ana Simčič
Energy space:                Ana Bilobrk
Equiptment:                   Dea Gombac / Aleksandra Šmajdek
External regulation:   Maja Hrastar / Klemen Kropar
Lightening:                     Andrea Hlastec / Igor Hovnik
Finishing image:           Vera Fois/ Ana Golmajer

Assistant Igor Seljak presented data about materials and other technologies that will be donated by sponsors.

This slideshow requires JavaScript.

Author: Tjaša Plavec, skice in tlorise pripravil Uroš Kogoj

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on May 23, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 13: Izris končnega koncepta, razdelitev novih nalog / Students made the final concept, asistent Igor Seljak presented new tasks.

Comments are closed.