Meeting 12: Tečaj varstva pri delu + izpit / Course about Safety at Work + exam

 

Slovenian:

 

Na tečaju varstva pri delu smo poslušali predavanja s strani g.Vladimir Vesel, ki nam je razložil pomembnosti pravilnega obnašanja na gradbišču, opozoril na možne nevarnosti in predstavil načela varstva pri delu. Naučili smo se, kako pomembno je da smo pozorni na predpisane varnostne ukrepe, da smo na gradbišču vedno primerno opremljeni z zaščitnimi sredstvi, ter da postavimo varovala na potrebnih mestih. Prav tako je predavanje vsebovalo nekaj ključnih načel prve pomoči; pravilno ravnanje z opeklinami, nevestnim poškodovancem, ter imobilizaciji poškodovanih udov in umetnem dihanju. Po koncu tečaja je sledil 45 minutni izpit, ki je preveril naše pridobljeno znanje. Izpit smo vsi uspešno opravili in si tako zagotovili dovoljenje, da se v prihodnje gibljemo po gradbišču.

 


 

English:

 

At the course of Safety at work we were hearing a lecture by mr. Vladimir Vesel, who explained us the importance of a proper behavior at the construction site, warned us of the possible hazards and introduced us with the principles of safety at work. We learned how important it is to be carefull for the prescribed safety measures, to be accuretelly equipted with protective equipment, such as a helmet, and to place neccesary safeguards were needed. The course also included some vital information within the first aid chapter; a proper treatment of burnings,  unconscious  injured person, imobilization and SPR. After the course followed a  45-minute exam, which checked our new knowledge. Everyone successfully passed the exam and therefore guarantied tthemselves the presence at the construction site in the future.


This slideshow requires JavaScript.

Author: Tjaša Plavec

Technology workshop (prof. Sašo Medved, doc. dr. Arkar Ciril),

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on May 19, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 12: Tečaj varstva pri delu + izpit / Course about Safety at Work + exam.

Comments are closed.