Meeting 11: Izboljšave konceptov in korekture s strani Igorja Seljaka / Improvement of concepts and corrections by Igor Seljak

Slovenian:

Danes je mentor arhitekturne delavnice Igor prinesel sintezni koncept, ki je združil ideje vseh oddanih konceptov.

Hkrati je s tem  nastala odločitev za eno-etažni tloris, saj bi postavitev postelje v drugo višino in za to potrebna konstrukcija predstavljala problem pri osvetljevanju z dnevno svetlobo, zapletlo se bi pri statiki objekta in pri toplotni izolaciji, saj bi dodatna konstrukcija lahko predstavljala dodatne toplotne mostove in otežila izdelavo, ter ogrozila cilj pasivnosti. Sintezni koncept predvideva razgibano ali enotno streho ki prekriva bivalno celico in servisni objekt, ter služi kot zbiralna površina za deževnico, ki jo zbira v žlebu na južni strani. Tloris bivalne celice je preprost in funkcionalen, obenem tudi nudi prilagodljivost majhnim dimenzijam bivalne površine.

Analiza osvetljenosti z dnevno svetlobo je pokazala, da se zadostno osvetljenost lahko doseže z dvemi okni v skupni površini 2,4 kvadratnih metrov, eno od teh je strešno.

Na koncu smo še izbrali končni lgotip, ki bo predstavljal projekt.

English:

Mentor for architecture workshop Igor who review gathered material, and combine them into one version.

In the process, it became clear that a second storey flor for bed, although practical, does not offer enough advantages to weigh out its disadvantages,  mainly the problem of providing sufficient daylight and also compromising structural integrity and lowering its insulation capability by introducing more thermal bridges and therefore complicating execution and compromising our zero-energy objective. The synthesis design predicts a divided or a single roof for both the living cell and the service structure, also providing rainwater collection into a single gutter on the southern side. The layout of the living cell is simple and functional, yet offers flexibility to its small surface.

Daylighting analysis has shown that sufficient lighting can be achieved with only a 1 x 1,4 (casement) window and a roof window, with their total surface of 2,4 square meters, which is also the building regulation minimum.

At the end we selected a final version of logo that will present our project.

 

This slideshow requires JavaScript.

Author: Tjaša Plavec

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on May 16, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 11: Izboljšave konceptov in korekture s strani Igorja Seljaka / Improvement of concepts and corrections by Igor Seljak.

Comments are closed.