Meeting 10: Skupni sestanek / Group meeting

Skupni sestanek in razgovor med študenti Fakultete za arhitekturo, ter študenti Fakukltete za strojništvo / Group meeting with students of Faculty of Architecture and students of Faculty of Mechanical Engineering

Slovenian:
V preteklih treh tednih smo v okviru Arhitekturne delavnice zasnovali in izdelali idejne načrte za samozadostno calico, ki smo jih oddali Igorju Seljaku, ki je kasneje pripravil verzijo, ki je skupek in mešanica vseh naših idej, ter  jo prinesel na današnji skupni sestanek. V tem času so študenti strojne fakultete razmišljali o idejnih rešitvah tehničnega dela projekta.

Študentje Fakultete za strojništvo so predstavili podrobnejši idejni koncept tehnologije v bivalni celici. Predstavili so nam svoje ugotovitve o potrebnem naklonu strehe, potrebni površini za zbiranje deževnice, velikosti in številu sončnih kolektorejv, o velikosti hranilnika toplote,  ter potrebni kapaciteti za shrambo akumolatorjev, ter prostornini energetske celice. Ugotovitve strojnikov bodo študentje Fakultete za arhitekturo integrirali v razviti concept celice, katerega so predstavili na sestanku.

English:

In the past three weeks at Arhitectural workshop we have designed concepts for the self-sufficient cell, which we have submitted to  Igor Seljak, who review gathered material, and he combine them into one version, which he brought at meeting. In the meantime, students of  Faculty of  Mechanical Engineering had to think about the technical part of the project.
Students of the Faculty of Mechanical Engineering, presented  detailed outline concept of technology in the cell. They have presented their findings regarding the need for roof slope, the necessary surface to collect rainwater, size and number of solar collectors, the size of the tank and the necessary capacity to store batteries, and the volume of energy cell. The findings of students of Mechanichal engineering, the students of the Faculty of Architecture will  integrate into architectural concept.

Some pisture from the meeting:

This slideshow requires JavaScript.

Author: Tjaša Plavec

Technology workshop (prof. Sašo Medved, doc. dr. Arkar Ciril),

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)


Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on May 12, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 10: Skupni sestanek / Group meeting.

Comments are closed.