Meeting 9: Izboljšave konceptov in korekture s strani Igorja Seljaka / Improvement of concepts and corrections by Igor Seljak

Slovenian:

Tokrat smo se zbrali že tretjič pri Arhitekturni delavnici in so naši izdelki že dobili končni izgled, ki ustreza vsem zahtevam projekta. Vse različice smo oddali Igorju Seljaku, ki bo gradivo pregledal, ter  združil v eno različico, ki jo bomo dopolnili po pogovoru s studenti Fakultete za strojništvo.

Poleg arhitekturnega koncepta samozadostne bivalne celice smo se pogovorili o publikacijah za naš projekt:

  1. Ana Bilobrk in Tjaša Plavec sta predstavili izbrani blog, ki se nahaja na spletnem naslovu:

                                                     https://selfsufficientcell.wordpress.com/

  1. predstavljene so bile  različice logotipov in izbrali primernega za projekt

Ostali člani skupine, poleg asistenta Igorja Seljaka so komentirali izdeleke in dodali še nekaj svojih predlogov za izboljšavo blog-a in logotipa.

English:

This time we gathered for the third time in the architectural workshop and our products have already the final look that meets all requirements of the project. All the versions we have submitted to  Igor Seljak, who will review gathered material, and he will combine them into one version, which will be supplemented after talking with the Students of Faculty of Mechanical ingeniring.

 

We have also talked about the publication of the project:

  1. Ana Bilobrk and Tjaša Plavec presented the blog, which we can find on web site:

https://selfsufficientcell.wordpress.com/

  1. We brought variations of logo and we chose the appropriate one

Other members of the group and Igor Seljak commented on product and added some of their proposals to improve the blog and a logo.


Author: Ana Bilobrk

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on May 9, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 9: Izboljšave konceptov in korekture s strani Igorja Seljaka / Improvement of concepts and corrections by Igor Seljak.

Comments are closed.