Meeting 7: Prve ideje študentov in korekture s strani Igorja Seljaka / First ideas from students and corrections by Igor Seljak

Slovenian:

Na sestanku se je zbrala celotna projektna skupina, katere vsak posameznik je pripravil svoje koncepte za tlorisne zasnove bivalne in sanitarne celice. Skupaj smo posamične ideje komentirali in ugotavljali pomankljivosti ter prednosti tlorisov. Med najinovativnejše smo uvrstili zasnove Klemna Kroparja, Uroša Kogoja in Matica Kocjana. Zanimive so bile zaradi ekonomične rešitve postavitve spalnega predela, ki smo ga dvignili nad talno površino, poleg tega je ideja o vgraditvi strešnega okna pripeljala do novega razmišljanja in odpiranja idej za ostale. Do naslednjega tedna smo določili, da vsak posamzenik razvija svoje ideje na podlagi omenjenih primernih konceptov še naprej.


English:

At the meeting the whole project group has gathered, to present our first individual concepts of floor plans for the living and sanitary cell. Together we commented on individual ideas and established what were the deficiencies and advantages of the floor plans. Among most innovative,   we classified solutions from Klemen Kropar, Uroš Kogoj and Matic Kocjan. They were interesting due to their economical solutions of of the bedroom, which they lifted from the ground in an up-space. The idea of incorporation of the skylight led us to new thoughts and opened ideas for the future design of every singular other group member. Until next week we decided to develop individual ideas on the ground of the earlier mentioned example concepts.

Author: Tjaša Plavec

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on April 11, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 7: Prve ideje študentov in korekture s strani Igorja Seljaka / First ideas from students and corrections by Igor Seljak.

Comments are closed.