Meeting 6: Prvi sestanek Arhitekturne delavnice / First meeting of Architecture workshop

Slovenian:

Arhitekturno delavnico bo vodil Igor Seljak, ki nam je na začetku predavanj predstavil arhitekturni koncept projekta. Da bi lahko začeli z delom nam je dal nekaj napotkov za delo.

Samozadostna celica se deli na:

1. Bivalni del:

 • predvidena velikost 3 x 4 m
 • vhodna vrata, eno navadno okno in eno strešno okno
 • predvidena oprema: ležišče velikosti 200 x 140 cm, 1 m3 shranjevalnega volumna za oblačila in osebne predmete, delovna površina vsaj 150 x 70 cm, površina namenjena prehranjevanju vsaj 85 x 65 cm (lahko sta združeni), površina namenjena pripravi in shranjevanju hrane vsaj 120 x 60 cm, sobno kolo z generatorjem električne energije

2. Sanitarno energetski del:

 • predvidena velikost 2 x 3 m
 • osvetljava z dnevno svetlobo
 • ločen sanitarni prostor z biološko WC školjko, umivalnikom in tušem
 • energetski prostor s hranilnikom tople vode (300 l), črpalkami in baterijami

Na objektih je potrebno predvideti pozicije:

 • sprejemnikov sončne energije,
 • fotovoltaičnih panelov,
 • toplozračnih kolektorjev (vakuumskih cevi),
 • površine za zbiranje deževnice,
 • hranilnik deževnice in
 • biološko čistilno napravo.

English:

Coordinator of Architectural workshop will be Igor Seljak. At the beginning of the lectures he presented architectural part of project. In order to begin to work, he has given us some guidance for the work.

Self-sufficient cell is divided into:

1. Living cell:

 • planed dimension 3 x 4 m
 • front door, standard window and skylight
 • equipment: bed size 200 x 140, 1m3 volume storage for clothing and personal items, work space of at least 150 x 70 cm, area for eating at least 85 x 65 cm (can be joined together),
 • area fod storage in preparation of food at čeast 120 x 60 cm,
 • stationary bike with a generator of electricity

2. Sanitary energy facility:

 • planed dimension 2 x 3 m
 • daylight lighting
 • separated sanitary area with bio-toilet, sink and shower
 • energy space with a hot water tank (300 liters), pumps and batteries

On the roof of a structures is necessary to predict position for:

 • a solar collectors,
 • photovoltaic panels,
 • hot-air collectors (vacuum tubes),
 • areas for collecting rainwater,
 • next to the structures we need to put a rainwater storage
 • and biological treatment plant.

Author:  Vesna Vovk

Architecture workshop (asistent Igor Seljak)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on April 4, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 6: Prvi sestanek Arhitekturne delavnice / First meeting of Architecture workshop.

Comments are closed.