Meeting 5: Pogovor o načinu predstavitve projekta / Discussion about the project presentation

Slovenian:

Danes smo  se na sestanku pogovorili o projektu in sicer smo se posvetili temi kako bomo projekt predstavili drugim z raznimi spletnimi in grafičnimi publikacijami.

Izbrana orodja za predstavitev projekta :

  • logotip, ki ga bosta ustvarili Ana Golmajer, ter Vera Fois
  • blog, kjer bo mogoče spremljati naš potek dela skozi tedenska poročila in ostale podrobnosti kot so koordinatorji projekta, spozorji, sodelujoči študentje, …  , za izdelavo blog-a sta se javili Ana Bilobrk in Tjaša Plavec
  • spletna stran, odločili smo se da jo bomo izdelali po izvedbi projekta na terenu
  • katalog, predlagano je bilo, da bi študentje na koncu naredili katalog ali eno zloženko, kjer bo projekt na kratko opisan in predstavljen
  • ostali predlogi so izdelava majic, obeskov, …

 

English:

Today at the meeting we discussed the project, namely, we focused on how we will present the project to other people with various web and graphic publications.

Selected tools for presentation of the project:

  • logo, which will be created by Ana Golmajer and Vera fois
  • blog, where we will publish our workflow through weekly reports and other details such as project coordinators, sponsors, participating students, …,  the blog will create Ana Bilobrk and Tjaša Plavec
  • web site, we decided that we will make a web site after in september
  • catalog, it was suggested that students make a catalog or brochure, where the project will be briefly described and presented
  • other proposals are T-shirts, …

Author: Ana Bilobrk

Technology workshop (prof. Sašo Medved, doc. dr. Arkar Ciril)

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on March 28, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 5: Pogovor o načinu predstavitve projekta / Discussion about the project presentation.

Comments are closed.