Meeting 4: Termografija ali toplotno slikanje / Building Thermography

English:

Building Thermography

Termography or thermal image is one of method of determing the appropriate thermal insulation of buildings and especially the quality of implementation. Since the human eye can’t detect heat anomalies, it is necessary to detect it with the thermal camera. It helps to find the thermal bridges of the facad and inside the building, here heat is transferred from a cooler outside in the warmer interior and vice versa. We can also check the operation of installations (floor heating), the presence of moisture in the structure. Using the thermal camera we can quickly find errors in design which we can correct later. The weakness of thermography is that it must be performed out under favorable conditions, since otherwise the results are not correct. It is important that thermography is performed when the heat lux varies as little as possible. The difference between the temperature of the interior and exterior must be at least 20 K. The difference in temperature during the day should be as small as possible (preferable at cloudy day). Before taking the measurements of building, it must be period of 12 hours without solar radiation, therefore thermography is performed in the early morning hours in winter. Thermography does not operate in rain, snow or wind, because of poor image quality. Thermography is also used in the army, police, science, industry, medicine.

Slovenian:

Termografija ali toplotno slikanje

Termografija ali toplotno slikanje je eden od postopkov ugotavljanja primerne toplotne zaščite stavb in predvsem kakovosti izdelave. Ker človeško oko ne zazna toplotnih anomalij, si je treba pomagati s toplotno (IR) kamero. S pomočjo toplotne kamere poiščemo toplotne mostove  na fasadi oziroma v notranjosti stavbe, kjer  toplota prehaja iz hladnejšega zunanjega v toplejši notranji prostor ali obratno, ter za odkrivanje mest  netesnosti, poškodbah v konstrukcij, preverjamo delovanje inštalacij  (talno ogrevanje), prisotnost vlage v konstrukciji. S pomočjo IR kamere tako lahko hitro najdemo napake na konstrukciji in jih odpravimo. Slabost termografije je ta, da se mora opraviti v ugodnih razmerah, saj v nasprotnem primeru rezultati niso optimalni. Pomembno je, da se termografija opravi v času, ko se toplotni tok čim manj spreminja. Razlika med temperaturo notranjosti in temperaturo zunanjosti mora biti vsaj 20K, razlika v temperaturi okolice čez dan mora biti čim manjša (primernejše je oblačno vreme). Pred meritvami je potrebnih 12 ur brez sončnega sevanja, zato termografijo izvajamo v zgodnjih jutranjih urah v zimskem času. Termografija se zaradi slabše kakovosti posnetkov ne opravlja v dežju, snegu ali vetru. Termografija se uporablja tudi v vojski, policiji, znanosti, industriji, medicini.

S termografijo stavb lahko zaznamo:

–       toplotne mostove

–       poškodovano oziroma slabo izolacijo

–       energetsko neučinkovite steklene površine

–       napake na inštalacijah

–       slabo izolirane notranje stene

–       kvaliteto izolacije podstrešja

–       slabo tesnjenje oken in vrat

–       puščanje vode iz cevovodov

–       prisotnost vlage v zidovih

This slideshow requires JavaScript.

Author: Tjaša Plavec

Technology workshop (prof. Sašo Medved, doc. dr. Arkar Ciril)


Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on March 14, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 4: Termografija ali toplotno slikanje / Building Thermography.

Comments are closed.