Koordinatorji / Coordinators

Sašo Medved

Slovenian:

Sašo Medved se je rodil leta 1957 v Ljubljani. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je leta 1981 diplomiral, leta 1997 doktoriral. Trenutno predava na  Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Je član Mednarodne organizacije za sončno energijo ISES in skupine Univerzitetnih profesorjev gradbene fizike na evropskih univerzah, poleg tega pa je ustanovni član  izvršnega odbora Slovenskega društva za sončno energijo SLOSE in nadzornega sveta Slovenskega E-foruma ter član Strateškega sveta in predsednik ekspertne skupine Slovenske solarne termalne tehnološke platforme. Vodil je 9 mednarodnih projektov s področij solarnega ogrevanja in hlajenja ter nizkoenergijskih stavbnih sistemov. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1957, Ljubljana. He graduated in  1981 at the Faculty of Engineering and got this doctor’s degree in 1997. He is currently teaching at the Faculty of Engineering, Faculty of architecture and at Health faculty. He is a member of an International organisation for solar energy ISES and the Universety profesors of building physics  at european universeties and is also one of the founding members of the execute boars for Slovenian membership for solar energy SLOSE, part of supervisory Board of slovenian E-forum and a member od Strategial council while also the president of an expert group Slovenian solar termal tehnological platform. He ran 9 international project featuringa the solar heating and cooling with low-energetic building sistems.  He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

 

Igor Seljak

Slovenian:

Rojen 1967 v Ljubljani. Diplomiral leta 1995. Leta 1996 je prejel študentsko Prešernovo nagrado za svoje diplomsko delo. Je asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Deluje na področjih stanovanjske gradnje in tehnologije gradenj.  Še posebej se posveča stanovanjski gradnji na področju alpskega prostora. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1967, Ljubljana. He graduated in 1995 at the Faculty of architecture. In 1996 he recieved a student award Prešernova nagrada for his diploa thesis. He is an asistant at the Faculty of achitecture in Ljubljana. He is involved in fields of residential construction and technology engineering. He is particularly devoted to construction at the Alp aera. He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

 

Ciril Arkar

Slovenian:

Rojen 1964 v Ljubljani. Diplomiral 1990 na Fakulteti za strojništvo in doktoriral 2006. Je asistent  na Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Deluje na področjih rabe energije in bivalnega ugodja v stavbah, obnovljivih virov energije, energijske učinkovitosti elementov in sistemov za energijsko varčno ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Trenutno sodeluje pri projektu Samooskrbna bivalna celica.

English:

Born in 1964, Ljubljana. He graduated in 1990 at the Faculty of Engineering and got his doctor’s degree in 2006. He is an asistant at the Faculty of Engineering,  the Faculty of architecture and the Health faculty. He is involved in fields of energy usage  and living comfort in buildings, renewable energy, energetic efficiency of  elements ans sistems for economical heating, ventilation and climatization. . He is currently involved with the Selfsufficient living cell project.

Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on February 24, 2011, in 1. O nas / About us. Bookmark the permalink. Comments Off on Koordinatorji / Coordinators.

Comments are closed.