Meeting 1: Začetek projekta / Launch of the project

Slovenian:

Vodja  projekta Samozadostne bivalna celica je prof. Sašo Medved, ki se je odločil, da bo k sodelovanju  povabil študente Fakulteti za arhitekturo in Fakultete za strojništvo. Projekt je bil predstavljen na obeh fakultetah. Študentje imajo teden dni časa, da se odločijo za sodelovanje in se napišejo na objavljen seznam. Maximalno število študentov z vsake fakultete je 17.

Projekt je razdeljen na dva dela:

  1. Tehnologija
  2. Arhitektura

English:

The Project Manager of Self-sufficient living cell is prof. Sašo Medved. He invited students of Faculty of Architecture and Faculty of Mechanical Engineering to participate at the project. The project was presented at both faculties. The students have one week to decide if they would participate and to sign their name on the list. The maximum number of students to participate from each faculty is 17.

The project is divided in two parts:

  1. Technology
  2. Architectur
Author: prof. Sašo Medved


Advertisements

About selfsufficientcell

A group of students of the Faculty of Architecture, who will participate in project design and implementation of energy self-sufficient living units. It will be constructed on a test track in Gameljne near Ljubljana.

Posted on February 23, 2011, in 2. Tedenska poročila / Weekly reports. Bookmark the permalink. Comments Off on Meeting 1: Začetek projekta / Launch of the project.

Comments are closed.