O projektu / About the project

 

ECO-LAB_1engtloris_1prerez_2_A-103DSC_1114

 

V Izobraževalnem programu TV Slovenija, v oddaji Ugriznimo znanost smo predstavili  projekt Samozadostna bivalna enota. Petnajst minutni prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://tvslo.si/predvajaj/samozadostna-bivalna-enota/ava2.123193444/

Slovenian:

Projekt Samozadostna bivalna celica je iniciativa prof. Medveda s Fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki je tudi profesor na Fakulteti za Arhitekturo in Zdravstveni fakulteti. Je tudi koordinator projekta IEE IDES-EDU. Koordinatorji projekta so tudi Igor Seljak in asistent profesorja Ciril Arkar. K sodelovanju so povabili študente Fakultete za arhitekturo in Fakultete za strojništvo. Projekt je tudi del izobraževalnega procesa in IDES-EDU, Delovni paket 4. Kasneje se bodo pridružili tudi študentje z Zdravstvene fakultete, ki bodo naredili analize bivalnega ugodja in vsebnost onesnažil v zaprtih prostorih in analize odpadne vode.

Cilj projekta je spodbuditi študente skozi multidisciplinarno študentsko delo, da razvijejo občutek za načrtovanje, gradnjo in nadzor samozadostne bivalne celice. Celica je zgrajena kot enota za bivanje študenta in bo uporabljena kot laboratorij v naslednjih dveh letih. Oskrbovana bo z lastno proizvodnjo toplote (solarni paneli), elektrike (fotovoltaika) in zbiranjem vode (deževnica). Odpadki se bodo zbirali in razgrajevali s kompostiranjem. Odpadna voda se bo čistila z rastlinsko čistilno napravo. Celica bo postavljena v centru Ljubljana (Slovenija), ki bo odprta za javnost.

 

English:

Self-sufficient living cell – project is initiated by prof. Medved at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana, who is also a professor at the Faculty of Architecture and Faculty for Health. He is coordinator of IEE project IDES-EDU as well. Coordinators of the project are also Igor Seljak and assis. prof. Ciril Arkar. They invited students of Faculty of Architecture and Faculty of Mechanical Engineering to participate at the project as part of education proces and IDES-EDU Workpackage 4. Later students from Faculy for Health will join the project to analize indoor comfort and microbiotic conditions of indoor air and waste water.

Goal of the project is to stimulate the students througt multidisciplinary student’s work to develope, plan, co-build and monitor self-sufficient living cell. Cell is constructed as living unit for students and will be use as lab for next two years. Cell will be supplied by own produced solar heat and electricity and with tap rain water. Waste will be treated compleatly by composting and plant type water treatement unit. The cell will be placed in the center of Ljubljana  (Slovenia), which will be open  for the general public.

admin blog-a: Ana Bilobrk